Ik vroeg aan een kind van vijf, hoe haar broertje heette Twan Janssen zei het meisje heel spontaan en met veel kracht in haar stem. Wat heerlijk dat kinderen tegenwoordig zo direct antwoor den. Toen ik het meisje vroeg; waarom heb je een naam nodig keek zij me wat verbaasd aan en zei; anders weet je toch niet bij wie je hoort Ze zei het met een ondertoon van; "wat een domme vraag.'1 Mijn broertje wordt a.s. zondag in de kerk gedoopt Bij de doop zeg gen de ouders niet alleen dat hun kind bij hen hoort, maar ook bij de geschiedenis van God. Dat is een geschiedenis met mensen op zoek naar liefde en gerechtigheid. De Bijbel zegt in Jesaja 42 en bij Mar cus 1. je bent mijn veelgeliefde". Het is van fundamenteel belang om bevestigd te worden. Bevestigd worden is ook zin krijgen en een ding met een heiligen, of genoemd naar een van de grootouders. Een naam dus met een betekenis en een appel. Het wijze kind zei iets heel belangrijks; de naam zegt bij wie je hoort" De naam zegt niet alleen van wie je bent, in welk nest je bent gebo ren. Maar een naam, vooral de voornaam, zegt iets van de levens oriëntatie; op wie richt je je Het is een kernvraag in het leven; bij wie hoor ik, bij welke beweging sluit ik me aan, voor wie en wat kies ik Toen ik het in een klas aas de aanwezige kinderen vroeg; zei een kind, anders kunnen ze je niet roepen Zo leerde ik V die ochtend van de kinderen weer de diepere betekenis van het hebben van een naam; weten bij wie je hoort en geroepen kunnen worden. Je hoort niet alleen bij een famöier«aar eek-bi jeen levensideaal, bij een levenskeuze. Heel duidelijk wordt ditjals men de naam vermeld en aangesproken wordt met hij, zij of met mijnheer of mevrouw. Ineens is er nauwelijks of geen baad meer. De naam is persoonlijk en maakt een mens tot "iemand" Zo kunnen wij heel veel van kinderen Ieren, als wij met ons hart willen luisteren. Onze naam staat geschreven in de palm van Gods' hand. Dat geeft aan bij wie wij horen, wat onze roeping en ft onze bestemming is.

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 2000 | | pagina 31