Diaken: Gassel: Contactpersonen: Mia Genrts tel Kerkbijdrage; banknr 29 VEULEN Rectoraat St. Antonius Zat 04-03 19.00 Hoogmis v Ant. Drabbels - Dina Klaassen en Jaeoba Klaassen als mnd v Grad Jenneskens v Teng Burgers v Bert Cremers (kollekte) v Priesterroepingen Wo 08-03 19.00 Aswoensdag H.Mis uitdeling askruisje voor de 1 en overleden leden vd Carnavalsvereniging. Misdienaars - zat Rogier - Diana - Stefan - Rik Lektor zat A. Timmermans Om te onthouden aand, om 8.30uur gebedsdienst, waarns de communie wordt gebracht bij thuiszittenden. 3 maart "eerste 8 maart: avonds gebedsdienst, met en vai het 19 maart 16 april doopzondagen; 11 en 25 21 maart Parochie en dorpsraadvergadering. Zaterdag 16 april Palm- of passiezondag Ir ,00 aur H. Mis Dinsdag 00 uur Paas boeteviering in de dagkapel. Donderdag en het Priesterschap. April Goede Vrijdage de instelling van de H. Eucharistie uur 19.00 goede Vrijdag viering 22 April Paaszaterdag of stille zaterdag 23 April Hoogfeest van Pasen, (I Plechtige H.Mis. H.Mis

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 2000 | | pagina 30