werd, was hij op de vloer. Waarschijnlijk om wat meer ruimte op de dansvloer te krijgen, maakte hij er de gewoonte van om onder elke wals tenminste tweemaal te vloeren. Het zonderlinge van de valpartijtjes was dat zijn mede-danseres steeds ongedeerd bleef. Intussen was het half tien geworden. Alvorens te sluiten werd nog even door Joos van Meyel voor het Thuisfront gecollecteerd. Hij was juist twee dagen geleden vanuit Indie aan het Veulen teruggekeerd en wist 17,- bij elkaar te scharrelen. Na het dansen vertrokken zij die dienst hadden, de rest schaarde zich gezellig bijeen om verder nog op waardige wijze de carnaval te besluiten. Het was een gezellige drukte en bij tijd en wijie overstemde het lawaai zelfs de muziek. De oudjes toonden zich waardige carnavalsvierders. Ze zongen en sprongen door het café en over de dansvloer en ledigden menig klein glaasje. Het duurde dan ook niet zo lang of men zag de een na de ander met de benen over elkaar door de zaal waggelen. Toen om 12 uur het sluitingsuur aanbrak waren de meesten goed in de olie. De Rode Kruiswagen (kinderwagen) kwam nu goed van pas. De eerste patient die met dit vervoermiddel naar huis werd gebracht was Piet Spreeuwenberg. Tontje Bovee welke voor de tweede maal naar huis gebracht moest worden, kon vanwege de grote vraag naar dit vervoermiddel en de slechte weg, geen gebruik van de Rode Kruiswagen maken. Daarom werd hij op de bagagedrager van een fiets gedeponeerd. De snelbinder werd over hem heen getrokken en terwij! twee man hem vasthielden en een derde de fiets stuurdé, ging het voor de tweede keer dezelfde avond, richting Johanna hoeve. Thei Keysers was intussen ook niet meer goed ter been. Hij werd door Harry Kusters, Piet Hendriks en Harrie Janssen naar zijn uitgangsbasis teruggebracht. Nadat Keysers netjes in bed was gestopt en de nodige instructies van zijn vrouw voor een volgende gelegenheid had ontvangen, werd door de thuisbrengers de terugtocht aanvaard. Bij van Gassel aangekomen bleek dat er weer werk voor hun was, want Jan Geurts moest met spoed naar huis worden gebracht. Omaai hei dragen en slepen van de oververmoeide carnavalsvierders nogal wat van hun krachten had gevergd besloot men om de Rode Kruiswagen nogmaals in te zetten. Joos van Meyel, Piet Hendriks en Harry Thissen vormden de bemanning. Het slachtoffer werd voorzichtig in de Rode Kruiswagen gezet, maar gezien de baby van 48 jaar hiervoor eigenlijk te groot was, hing zijn landingsgestel, hetgeen bestond uit tot boven de knieen opgestroopte broekspijpen, en tot onder de enkels afgestroopte sokken, buiten boord. Joos chauffeerde zijn kostbare last naar Veulen H23, terwijl zijn assistenten voor een veilige aftocht de weg verkenden. Volgende week het zesde deel van de brief over februari 1950. Gerrit Reintjes

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 2000 | | pagina 21