12 Stichting Leunse Evenementen Organisatie Organiseert in het café van de Brink i Vrijdag 3 Maart Spaarkaslichting Vanaf 20.00 tot 1.00 uur, Alleen voor spaarkasleden Natuurlijk kom je verkleed. Maart Zaterdagavondcafé wordt georganiseerd door F.C, De Steeg. Iedereen is hier welkom Merringschelle Geopend van 20.00 tot 23.00 uur. bus kom op tijd! Maart Is het zaterdagavondcafé gesloten in verband met de voorstelling van de toneelvereniging, We hebben op deze avond een kroegentocht georganiseerd naar: Maastricht We vertrekken om 20.30 uur per bus vanaf het kerkplein Opgave voor deze bus is mogelijk van 8 t/m 18 Maart door betaling van f 12,50 p.p. bij LEO.

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 2000 | | pagina 13