CARNAVALSVERENIGING 19 g LEUNEN Knölhkes en Knöllinneiu.^. BELANGZIEKE BEKENDMAKINGU De liedjesmiddag is nog mar net vurbeej, of de volgende aktiviteit stöt al wer vur de deur. Dit is en aktiviteit, woar weej as carnavalsvereniging extra gröts op zien. organtsiere weej wer Een bal vm^mh en dur de "iets" aldere Knöllekes en KnöUinrmekes. Knöllekes en KnölUmekes zien beej dizze uutgenuudigd um nor dit gewéldig bal te kome, woar wer ut nuudige te lache valt. Natuurlijk is dur goeje dansmuziek en wert dur ok wer enne medaille uutgereikt vur de best verJdeejde meens vrouw J paar. Hedde eigeluk best zin um te komen, mar wette niet hoe ge dur mot kome??? Weejf de carnavalsverieniging, kome oow gèrtuus ophale en zorrigge ok wer dat ge veilig tuus koomt, mar dan motte ut oos wel efkus laaie wieëte tin 516571 en wei oo%e v reeele de rest Dus gèn smoesjes van ik wist ut nie of ik haaj gèn vervoer enz. Tot dinsdag 18 januari 2008 um 20.00 uur beej Pietje Martens. iddag ill ut t Ill hi ii HUM Aldere Bal Gen probleem!! Gewoon kome en schik make! Beste Knöllekes en Knöllinnekes, leidjesmiddag zit er weer op. Het was een prachtige en drukke middag B o erenbruiioftgezelschap een apetrotse hartelijk dank! wijze mee heeft gewerkt aan deze middag nogmaals bleven er echter een aantal prijzen achter die niet opgehaald want naar Daarom hieronder de lotnummers waarop i opgehaald. Nu nu Heefrt 590 roze; nummer 323 groen; nu 938 geel; nummer 993 wit; nu 131 geel; 588 roze. van deze loten, dan kunt u uw prijs ophalen bij Geert Steegse Feelweg 33.

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 2000 | | pagina 19