6 UITGAVE: St. De Ruuper Gussenstraat 17, Leunen Banknr. 1281 03 086 Verschijnt wekelijks in Leunen en Veulen. REDAKTiE: Mevr. Fr. Claessens, Schciwcg 9, 5809 ER Leunen, tel. 58 90 70 INLEVEREN COPYMaandag tot 19.00 uur op Schei weg 9,Leunen ADMINISTRATIE en ABONNEMENTEN J Reinties. Gussenstraat 17. 5809 AG Leunen, tel. 58 38 54 ABONNEMENTSGELD: f 15,per jaar d.m.v. machtiging) anders f 17,50 CONTACTEN VOOR HET VEULEN: G.Claessens, Brugpas 4, 5814 AN Veulen, tel. 58 31 12 L Gomrnans JMaas L Gommans H Nabben A Rongen MEmonts 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 28-dec Dinsdag Leunen - 4 Sevenum-4 2-7 29-dec Woensdag IJsse!steijn-1 - Leunen -1 2-7 29-dec Woensdag Tienray-1 Leunen - 2 5-4 29-dec Woensdag Leunen - 3 Kemphaan-5 2-7 Donderdag Kemphaan-8 Leunen - 5 2-7 L v d Berg J vHoof 2-0 J v Osch P Corneiissen 2-0 H Veitrop A Theunis 1-1 H Verstappen P Heidens 2-0 L Swinkeis i B Reln^ens afg. A rXA 1 - «rvc t>i rr TBtt»** Mcnunm ïwunam a n xrA^r T T7T TXTtTXt vet'tï ÜW Biljart voor Ouderen de chakei Leunen Uitslagen P Koonings VV Geurts f 30-dec

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 2000 | | pagina 7