3 WEEKENDDIENSTEN .HUISARTSEN Ven ray - Ysselsteyn Willen de leden uit de Vullingsstraat 7 Urbanusweg Pater Kustersstraat om 19.15 uur aan wezig zijn i.v.ia. de voorbereidingen 7 Bij voorbaai onze dank. v Voor de patiënten van: R. Bruins, Bv. Casteren-vGils; R. Gabeler, F.Schmeetz, H.Schraven, E.v.Tiel-Knoppen, M.v.Tiel, M.Lucassën en J.Wittgen neemt waar: 8 jan. Dr. F.Schmeetz, Stationsweg 60, tel. 58 59 00 9 jan. Dr. v.Tiel, Stationsweg 60, tel. 58 14 65 Voor de patiënten van: A.Coenen, P.Corver, P.P.Henkes, RKeizer, L.Keizer-Bors, G.v.Loon, E.de Munck-Keizer, M.v.Straaten en J.de Vocht neemt waar: 8 jan. Dr. De Vocht, Henseniusstraat 13 a, 9 jan. tel. 58 18 78 Spreekuur en voor dringende gevallen kunt u terecht 's morgens van 10 tot 11 uur en 's middags van 5 tot 6 uur L. V. B. LEUNEN Uitnodiging voor de eerste leden avond van dit jaar op maandag 10 januari in "de Brink", aanvang 20.00 uur. Op het programma staat een lezing door mevr. M. van Glabbeek over palliatieve zorg. Misschien voor velen een onbekend woord en toch een onderwerp waar we, dichtbij of verderaf, mee te maken kunnen krijgen. f Waar gaat het over? Goede pallitatieve zorg stelt de kwaliteit van het leven van de patiënt centraal,. Niet de'zïëkte en de behandelingdaarvan vormen het uitgangspunt, maar de wensen van de patiënt en diens naasten. Mevr. van Glabbeek zal ons de mogelijkheden op dit gebied komen uitleggen. Daarbij hopen we veel van onze leden te kunnen begroeten.

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 2000 | | pagina 4