9 MISDIENAARS: za 19.00 Björn Geurtjens en Job Nellen zo 10.00 Kevin Janssen en Luuk Voermans Weekbeurt Groep 3. Ma, do en vr is er geen avondmis. Als je zelf niet kunt komen om de mis te dienen, zorg dan voor een vervanger, zeker in het weekend. za 19.00 Harrie Bovëe zo 10.00 Jan Reintjes Op 28 december 1999 overleed geheel onverwacht Joep Leyendeckers, Gussenstraat 9, in de leeftijd van 76 jaar. Na een afscheidsdienst in onze kerk op 31 december 1999 legden wij hem te rusten op ons kerkhof in Leunen. DOOP VAN DE HEER "Wie is Hij toch zullen mensen gedurende Jezus'aardse leven vragen. Ook vandaag de dag zeggen wij: Wie is deze Jezus, het Kind dat wordt aanbeden door herders en wijzen, en als volwassene aan Johannes het doopsel tot bekering vraagt. Wat, Wie, is zijn inspiratie Misschien mogen wij het zo verstaan: Hij volgt het verlangen van zijn hart: in dienst staan van de Vader, diens wil volbrengen. Hij gaat de kleine weg, niet hoog verheven, maar eenvoudig en oprecht, niet heersend, maar dienend. Zijn grote hart ligt bij de zwaksten. Radicaal - recht door zee - is Hij de zachte kracht, die ons wenkt, naar God, opdat wij weten, hoe God met mensen omgaat, opdat wij weten, hoe wij met elkaar dienen om te gaan. Bewondering én verguizing zijn zijn deel, Hij die "kopje onder ging", maar bekrachtigd werd door de Geest van God, die als een duif op Hem neerdaalde, en door die Stem: mijn Veelgeliefde^ in Wie Ik welbehagen heb. Hij wenkt ons. Doop. gedoopt worden is antwoord geven, is "ja" zeggen op de roep, op de stem van de Ander. Bij zijn doop door Johannes zegt Jezus "ja" Wat is jouw reactie op het woord, wat is jouw antwoord LECTOREN OVERLEDEN

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 2000 | | pagina 3