21 ^♦ouvve/j^ ioW K.P.J. VEULEN Hallo KPJ-leden. Als eerste nog allemaal de beste wensen voor he nieuwe jaar!Dat het ook dit jaar weer een KPJ- mag zijn met leuke activiteiten en gezellige avor Wij willen namens het bestuur goed van start gaan met een lekker etc de Hoefslag. Dit vindt plaats op vrijdag 14 januari om 20.30 uur. Nat wil je dit niet missen en geef je je op voor vijdag 7 januari bij Saskia. Vriend(in) is ook van ahrte welkom. De kosten voor deze avond is KPJ-lid f 12,50 en geen leden f 20,-- De rest lapt de kPJ bij. Hopelijk hebben jullie er weer zin in! En gaqn met z'n allen een gezellig jaar van maken! 1 Tot vrijdag 14 janauri, Het bestuur. L.V.B. VEULEN Na de kerstdagen en de eeuwwisseling gaan we vrolijk verder met het volgende feest. Het 40-jarig jubileum van de LVB op 14 januari. De uitnodiging hebben jullie inmiddels ontvangen. Denken jullie er aan om het opgave strookje bij een van de bestuursleden in te leveren voor zondag 9 januari. De dag erna is te laat. Willen de dames Annie Classens en Tonnie Reintjes de Hoefslag poetsen in de week van 10 tot 15 januari. Niet op dinsdag en vrijdagmorgen en niet op woensdagmiddag. Voor de sleutel bellen bij Jeu Sonnemans tel;. 583304. Willen jullie plan 2 poetsen.

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 2000 | | pagina 22