éV im Hartelijk dank aan Deken Coenen voor het uitreiken van de Hoge Pauselij ke Onderscheiding Pro Ecclesia et Pontifice. Tevens hartelijk dank aan het kerkbestuur, de hele Veulense gemeenschap en familie-leden voor de hart verwarmende en grote belangstelling hierbij betoond. Veulen 2 januari 2000 Grad Claessens Anny Claessens-Spreeuwenberg. DORPSRAAD VEULEN Op maandag 10 januari organiseert de Dorpsraad Veulen een kerstboom verbranding. Het Driekoningenfeest is dan gevierd en de kerstspullen zijn weer op zolder gezet. De boomverbranding zal plaatsvinden op een perceel bouwland, dat vanaf de kerk gezien, gelegen is aan de rechterkant van de Brugpas. Dit terrein werd spontaan beschikbaar gesteld door H. Wilms, waarvoor onze opréchte dank!! Vanaf 16.00 uur kunnen de bomen daar aangeleverd worden. Voor iedere boom die ingeleverd wordt ontvangt u een lot, waarmee u meedingt naar een van de 50 V W-bonnen ter waarde van f 10,- die de gmeente hiervoor beschikbaar heeft gesteld. De winnende nummers worden door de gemeen- gepubliceerd land ontdaan zijn Om 17.00 uur gaan ze in de fik! Ouders, let goed op uw kinderen want onze verantwoording is ook de Op dinsdag 11 januari houdt de Dorpsraad een vergadering in de Hoefslag. De agenda is als volgt. 1. Opening; 2. Notulen; 3. Ingekomen stukken; 4. Nieuws van het dorpenoverleg; 5. Evaluatie Dorpsbrunch 6. Evaluatie kerstboomverbranding; 7. Dorpse zaken; 8. Rondvraag; 9. Sluiting. De vergadering begint om 20.00 uur en ook u bent van harte welkom! G.Reinties. secretaris.

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 2000 | | pagina 21