.13 19 GEIOVEN MAART ANDERS een "nieuw" tientje;^ t lijkt niet echt, j lichtgewicht, "*s weinig aangema?' Jullie moeten zorgen, wél zichzelf te zijn, nietkitserig te worden waarde inhoud te gevei Mijn deelname aan de kerst-nacht-mis heeft iets in mij gedaan. Wat.... Ik weet het niet te zeggen. Als ik het toch probeer^dan was het een gevoel van viering, van gemeenschap, van geloof be vestiging van mijn dorpsgenoten. Waar ook ik in werd opgenomen. Het was meer dan bijvoorbeeld, de bij het dorpsfeest in de tent. Ik proefde er een onbeschrijfelijke sfeer en gevoel, ergens wonderlijk. Toen ik echter met Kerstdag weer ging, was dit zo geheel anders. Niet door de dienst die er plaats vond. Nee zeker niet. Maar door de aanwezigen. Ik zag geen enkele leeftijdgenoot meer. Ik was ergens echt teleurgesteld, terwijl ook ik geen kerkbezoeker ben. In de dagen die volgde, kwam dit gebeuren steeds opnieuw in mijn gedachten. Meer dan 52 keer per jaar bestaat de mogelijkheid, om iets diepers te beleven, maar men maakt er kennelijk slechts 1 x per jaar gebruik van. Ik zeg dit nu.... omdat ik het gewoon niet begrijp, ai weet ik een ding zeker. echt geloven kan niet alleen, en niet zonder ge meenschappelijke vieringen en beleving. Monique

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 2000 | | pagina 20