wei uv gi ccu ttvi i uvciAWUi wei uci juguvjiicu join uw ja<ït xsss J 4 - a - *- - - -TT-i. 1 4\t\g\ Op de drempel van het jaar 2000. 18 was echt een jaar voi van activiteiten. Met trots mogen wij de realisering noemen; het geheel vernieuwd PAROCHIE ZAALTJE, waar nu zo in tensief gebruik van wordt gemaakt, als vergader ruimte, misdienaars, kinderwoorddiensten, en het kerkbestuur. Een geweldig geslaagd projekt. Dan ook heel zeker te noemen; de nieuwe BEREGELDE PARKEER- PLAATS achter de kerk, is voor ieder een grote verrijking. Vervolgens is de ELECTRISCHE BEDRADING in de hele kerk ver nieuwd. Dit bleek wel heel direct nodig te zijn, en is gelukkig nu gereali seerd. Daarnaast kreeg de SAR1STIE. nieuwe vloerbedekking. Daarnaast hebben TAL VAN VRIJWILLIGERS zich belangeloos in gezet voor en rondom de Kerk. Wij noemen o.a. de KERKELIJKE ADMINISTRATIE, waarbij nog wat achterstalligheden - waren, werden overzichtelijk bijgewerkt. Zelfs duidelijke 10 jaren overzichten gemaakt. De KERKDIENSTEN zijn op tal van terreinen verrijkt en aantrekke lijker gemaakt. Wij zijn gestart met de AVONDWAKE DIENSTEN. Om ook de kinderen tegemoet te komen en hen met de kerk en de geloofsviering kennis te laten maken,zijn wij gestart met DE KINDER WOORDDIENSTEN. Er werd hard gewerkt om HET KERKHOF in kaart te brengen, en de daarbij behorende administratie en regiement zit nu in de fase van afronding, a Ook is er veel tijd, aandacht en studie geweest over de OPZET VAN HET CLUSTER leunen, Veulen en Heide. Waarbij wij onze dorps parochie identiteit zeer belangrijk blijven betitelen. Naast de professionele bedrijven, en de vele vrijwilligers, waren jullie als parochianen ons goed gezind; Het kerkbezoek liep dit jaar zeker niet terug Eveneens de mis intentie's niet en de jaargetijde (stich tingen). De kerkbalans lijkt ook op pijl te zijn gebleven. Beste mensen, mede namens PastoorN Deken Coenen en het voltallig kerkbestuur hartelijk dank voor uw aandacht, bereidheid en inzet, in het afgelopen jaar. Een filosoof zei eens; al lijken sommige dingen niet. haalbaar of ongelooflijk, het kan toch via de 3x 11 tredenladder. Wij blijven ;en de trap beklimmen, trede voor trede, en wat onmogelijk leek, lijkt mogelijk en zelfs succusvol te worden" Met deze gedachten kunnen wij tie 20 ste eeuw in geloof en met ver trouwen ingaan. BedanktDiaken

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 2000 | | pagina 19