17 Diakea: F .van Gassel; tel. 077 - 467 1961 Contactpersonen:MiaGeurts tel. 5882 15 en G.Claessenstel. 58 31 12 banknr. 1281 02 594 4* KERKDIENSTEN VEULEW Rectoraat St. Anton us FEEST DOOP VAN DE HEER Zat 8-01 19.00 Hgm Kinderwoorddienst Hgm als gest jgt v fam Wilms-Heesen - van Lin Hgm als gest jgt v Ant Drabbels-Dina Drabbels-Klaassen Hgm als jgt v Grad Reintjes- Petronella Reintjes-Versteegen overlfam Hgm v Anny Nellissen-Janssen overl. fam. Vrij 14-01 19.00 Hgm b.g.v. 40-jaar LVB. v. d. levende en overleden leden van de LVB Misdienaars zat Linda - Loes - Bram - Katie Lektor zat M. Geurts. vlinder- Velen bezoeken Jezus, Zelfs koningen uit alle landstreken Be kinderen zullen met spanning naar op zaterdag 8 januari a.s. OM TE ONTHOUDEN 8.30 uur Tte vrijdagviering met aansluitend communie op verzoek") ari Kinderwoorddienst Zaterdag 22 januari kinderwoorddienst. Zondae isfianuari is het de doopzondag

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 2000 | | pagina 18