door de mensen een bedrag van fl. 12500,- bij elkaar gebracht moeten 13 wnrrien. Het Bisdom zal dan eenzelfde bedrag er nog extra renteloos bij doen zodat dit een totaalbedrag van 25000 gulden zal uitmaken. Als algemeen richtsnoer werd uitgestippeld een bijdrage van fl. 21,- per ha. Het Veulen is pim. 600 ha. dus 600 x 21 12600,- ineens, dan wel over een geheel jaar uitgestreken, oftewel 4% van de brutoopbrengst van de mestvarkens, de geleverde melk en de geleverde eieren. Voor bepaalde categorie├źn gold verder als norm 3% van het inkomen. Met voorbereidingen tot uitvoering van dit laatste zware loodje werd bereids een begin gemaakt. Op deze propagandadag werd verder nog een tentoonstelling gehouden van de kerkelijke gewaden en gewijde vaten, reeds eigendom van de kerk. Wij veronderstellen dat iedere bezoeker heeft staan te kijken van de ruime en prachtige collectie gewaden en vaten door de Rector al reeds bijeen gegaard. 's-Avonds om 7 uur hield de architect Dhr. Vermeulen in de zaal van v. Gassel een lezing over de nieuwe kerk en de kerkenbouw door de eeuwen heen. Op bevattelijke wijze schetste hij de motieven die aanleiding waren tot het ontwerp niet enkel voor het kerkgebouw als zodanig, doch tevens voor de gehele bebouwing met het plein etc. ter plaatse. Het was een zeer interessante en leerzame lezing. Rector Beiten van het Ziekenhuis te Venray vertoonde een serie lichtbeelden waarbij de architect steeds uitleg gaf. Tenslotte werden nog films vertoond van de eerste steenlegging en de inzegening van de nieuwe kerk, Het was werkelijk aardig alles nog eens te zien voorbijtrekken^). Doel van de propagandadag was de mensen meer liefde bij te brengen voor hun eigen kerk. PERSQNENNIEUWS: Bij Cor v. Staveren is een jonge dochter geboren. Wij feliciteren de gelukkige ouders van harte en hopen dat zij in een voorspoedige gezondheid moge opgroeien tot welbehagen der ouders. ZIEKTEGEVALLEN: Manders Nel welke zoals wij in onze vorige brief meidden die in het Ziekenhuis te Venray was opgenomen voor onderzoek is inmiddels weer thuis gekomen. Zij moet nog enige tijd rusten en als het bloed dan tot rust komt moet zij worden geopereerd. De bekende zieken maken het goed. Theo Reintjes (Handrie) mag zelfs enige uren per dag het bed verlaten. Ook de oude Reintjes Jan is een weinig ongesteld. Volgens de dokter echter van weinig betekenis. Reeds vanaf het 50-jarig bestaansfeest van de basisschool St. Antonius ben ik op zoek naar deze film. Ik heb via voormalige huishoudster van Rector Beiten wel films gekregen maar niet de bovengenoemde. Wie kan mij verder helpen? Volgende week het tweede deel van de brief over januari 1950. Gerrit Reintjes

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 2000 | | pagina 14