ZORG DAT JE ERBIJ KOMT I Op donderdag 15 december jl. heeft de Harmonie Leunen-Veulen-Heide samen met een docent van de Muziekschool Venray een LEDENWERF ACTIE gehouden voor de Drumband. Aan de groepen 7 en 8 van de Basisscholen in Leunen,Veulen en Helde werd een demonstratie gegeven over slagwerk by de Drumband. Op de eerste plaats nog onze hartelijke dank aan de leerkrachten van deze scholen voor het feit dat wij deze aktie op school mochten houden Ter informatie: In overleg tussen Muziekschool Venray en Harmonie Leunen-Veulen-Heide ls een nieuwe vorm van opleiding gekozen voor belangstellende Jongens of meisjes die ln de toekomst lid willen worden van onze Drumband. Deze vooropleiding is speciaal gericht op het functioneren binnen een drumband. Het experiment kan echter alleen uitgevoerd worden wanneer zich hier minimaal 10 jongens of meisjes voor opgeven. Jongens en meisjes, grijp je kans en geef je op bi) de Harmonie om lid te worden van onze Drumband. Het zou jammer zijn wanneer je deze kans aan je voorbij laat gaan. Meer informatie hierover vind Je in de folder die op de scholen aan de leerlingen is uitgereikt. Voor meer Informatie over de opleiding bi) de Muziekschool i S. Lemmens, Rector Nabbenstraat 6, tel. 86440 Voor meer informatie over de Drumband ln het algemeen P.Jenniskens, Boodenstraat 2, tel. 80277 Opgeven ulterlijk_3_januari_19§9_by_S;Lemmensteli_86440 20.52.5

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 1988 | | pagina 6