HARMONIE ST. CATHARINA2 Dinsdag 3 .januari: Op deze avond is er geen repetitie maar wel een gezamenlijke bespreking. Deze bespreking is zowel voor de leden van het harmonieorkest als voor de leden van de drumband. Normale aanvangstijd is 20.00 uur. Wij vertrouwen er op dat in prineipe iedereen aanwezig is. Het te behandelen onderwerp is daar belangrijk genoeg voor. Woensdag 4 januari is er GEEN repetitie r de drumband. RABOBANK LEUNEN Geachte clienten, Aangezien dit jaar voor ons de laatste werkdag op vrijdag 30 december is en, in verband met de jaarafsluiting, wij genoodzaakt zijn alle gegevens tijdig aan het computercentrum aan te leveren, gelieve U met hét volgende rekening te houden: - voor kasafhancelingen kunt u terecht op de bank tot uiterlijk 16.00 uur! overboekingsopdrachten welke in 1988 moeten worden uitgevoerd dienen uiterlijk op vrijdag 30 december vóór 12.00 uur ingeleverd te zijn. (zo mogelijk enkele dagen eerder). DUS: de laatste week van 1988 is uw bank geopend op dinsdag, woensdag, donderdag én vrijdag van: 9.00 - 12.30 uur en van 13.30 -16.00 uur! - lever al uw opdrachten tijdig in Wij wensen U£8gTTXGE_FEBSTDAGEN_EN EEN VOORSPOEDIG 1989 Rabobank, Albionstraat 26, Leunen Tel. 82424

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 1988 | | pagina 5