20.52.3 Zaterdag 31 december nemen wij om 21.00 uur afscheid van het jaar 1988. We laten het achter ons met zijn vele dagen, met zijn arbeid en met zijn zorgen, met zijn ontgoochelingen en teleurstellingen, met de plannen, die we hadden en die we misschien wel of niet gerealiseerd hebben. We laten 1988 achter ons met alles wat we van dit Jaar gemaakt hebben. Maar de Jaren, die we geleefd hebben, worden niet uitgewist, doordat we overstappen naar een nieuw jaar. Ons behoort het verleden en we kunnen slechts hopen en wensen, dat God, die tijd en eeuwigheid in handen houdt, ons nog veel toekomst in dit leven zal schenken. Elk jaar noemen we plechtig "Jaar des Heren 19...." Die uitdrukking zou waar moeten zijn. Elk Jaar zou bezaaid moeten zijn met plekken waar mensen door de knieën gingen voor de levensstijl zoals Jezus Christus de Heer ons die aangeeft. Elk jaar zou vol moeten zitten met "dagen des Heren", nu eens voor die dan weer voor die, dagen vol liefde voor onze naasten, waar ze ook wonen of leven. God verwacht iets van ons menselijk bestaan. Zonder uitzondering liggen &1 onze dagen onder die verwachting. In &lle dagen ligt de uitnodiging om er lathans op een enkel puntje een beetje een "dag des Heren" van te maken. We moeten daar duidelijker en scherper oog voor krijgen. Pas dan kunnen we óók nog gaan spreken van een apkrte dag des Heren, een dag waarop we tijd nemen om samen met anderen Hem te loven en te danken voor het feit, dat Hij tijd en eeuwigheid in handen houdt, dat Hij ons tijd van leven geeft, maar niet alleen dat Hij geeft ons ook in Zijn Zoon Jezus Christus de richting aan waarin wij moeten leven zoals God van ons verwacht. Wij wensen allen in het "JAAR DES HEREN 1989" heel veel voorspoed en zegen. Pastoor P.Ewals.

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 1988 | | pagina 4