gg s .es ES DORPSAGENDA DAG DATA UUR AKTIVITEIT VERENIGING PLAATS za 31- 12 Oudejaarsdag zo 1-1-1989 Nieuwjaarsdag ma 2-1 13.15 Volksdansen 20.00 Kienen 20.00 Vergadering L.V.B. L.V.B. Dorpenoverleg gem gem gem huis huls dl 3- 1 11.00 Kienen 16.00 Volksdansen 20.00 Bespreking Bejaarden Bejaarden Harmonie gem gem gem huis huis WO 1- 1 9.30 Gym 17.30 Trainen 18.15 Sporten Bejaarden Korfbalclub Dames gem gem gem do 5-1 vr 6- 1 17.30 Trainen 20.00 Invalldenbal Korfbalclub gem Carnavalsvereniging g. za 7- 1 Kerstboomverbanding E.W.L. zo 8- 1 11.11 Liedjesmiddag Carnavalsvereniging g, .huis ma 9- 1 13.15 Volksdansen 20.00 Vergadering 20.00 Vergadering L.V.B. L.V.B. Dorpsraad gem gem gem huis huis di 10- 1 11.00 Handwerken 16.00 Volksdansen 20.00 Repetitie Bejaarden Bejaarden Harmonie gem gem gem huis WO 11" 1 930 Gym 17.30 Trainen 18.15 Sporten Bejaarden Korfbalclub Dames gem gem do 12- 1 15.30 Partijrepetitie 20.00 Cursus Harmonie L.V.B. gem gem vr 13- 1 17.30 Trainen Korfbalclub huis za 11- 1 20.30 Aldprinsen/Prinsebal Carnavalsver. huis

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 1988 | | pagina 21