LVB VEULEN 20.52.16 Donderdag 5 januari Homeopathie gegeven door Dhr.Bareman uit Venray om 20.00 uur in het clubgebouw. Willen de dames Lena van Dongen en Mia Geurts het clubgebouw poetsen in de week van 2 tot 6 Januari. Voor de sleutel bellen bij A.Jacobs Wie zich nog niet genoeg uitgekuurd heeft of nog niet genoeg gegeten heeft met de feestdagen, kan donderdag de 29ste bij de K.P.J. terecht. Uant... o wat staat daat wat lekkers en verlei delijks te wachten op al die hongerige K.P.J.ers. Maar daar moet je wel eerst wat voor doen, want om 19.30 uur is er eerst een heilige mis. DUS kom allemaal, dan maken we er een gezellige boel van Tussen haakjes, volgend Jaar, de 1de januari is er ons groots opezette jaarlijkse W.C.ROLLEN-AKTIE, want na al die feestdagen zullen ze het beslist nodig hebben. KPJ VEULEN Het Bestuur. JEUGDCLUB VEULEN Vanavond (donderdag) is er om 18.00 uur club. Groetjes, De Leiding. X

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 1988 | | pagina 17