<gf 7'^ Hengelsportvereniging f't Alvertje', Oostrum='"!' De vergunningen 1989 zijn weer in huis. De jaarcontributie 1989 is 30,- voor seniorleden en 5,00 voor Jeugdleden. De contributie voor leden visbootbezitters is dezelfde als van 1988. Deze contributie kunt u voldoen op banknummer 1900.03614 of giro 5134.986 t.n.v. 't AlvertJe,Oostrum U krijgt dan alle visbescheiden netjes thuis bezorgd. Om te mogen vissen moet een sportvisser aan 2 eisen voldoen - hij moet een geldige visakte hebben (vanaf 16 Jaar) te verkrij gen op het postkantoor. - hij moet een geldige schriftelijke vergunning hebben van de rechthebbende op het visrecht. Dat is bijna altijd een Hengel sportvereniging. Verder Informatie bij H.Lenssen, Allegrostraat_7i_5802_GG_Venray Telefoon 87606 <5f bij Van Grootel Hengel sport, Stationsweg in Venray. HET GROENE KRUIS VENRAY Het Groene Kruis Venray wil weer peuter/kleuter thema-ochtenden organiseren en nu ook op enkele andere plaatsen nl Dinsdagochtend 17 Januari 1989 van 9.00 -11.00 uur in De Clockert, Bergweg 4, te Venray Thema:Kinderangst. Dinsdagochtend 24 januari 1989 van 9.00 -11.00 uur in Tlenray, Bernadettelaan 8 Thema:Kinderangst Dinsdagochtend 31 januari 1989 van 9.00 -11.00 uur in Yaselsteyn Litsenbergweg 20b Thema:Kinderangst. In Ysselsteyn is GEEN kinderopvang mogelijk. De onkosten hieraan verbonden zijn 2,50 p.p. voor leden. Heeft U interesse meldt u aan Voor meer inlichtingen kunt u de verpleegkundige, Miep Vermeulen of Thea Jeuken, bereiken 'smaandags t/m vrijdags van 12.00-13.00 uur. Regionale Groene Kruis Venray, Bergweg 4, 5801 EG Venray Tel. 81269

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 1988 | | pagina 16