20.52 VERLICHTING FIETS i 2 5 5 HERFST EN WINTERPERIODE üit een door de gemeentepolitie Venray ingesteld onderzoek aangaande het voeren van verlichting van met name schoolgaande fietsers tijdens de ochtenduren bij duisternis en schemer is gebleken dat het merendeel van deze fietsers geen of nagenoeg geen verlichting voert. Het behoeft verder geen betoog dat daardoor levensgevaarlijke situaties kunnen ontstaan. Automobi listen bemerken de fletser niet, nauwelijks of pas op het laatste moment op. Naast de eventuele technische mankementen aan de ver lichting van de fiets is vaak een onverschillige hou ding een tweede belangrijke oorzaak van bovenstaand. Veel gehoorde excuses zijn o.a.s Ik ben vergeten om de dynamo tegen de voorband te plaatsen" en "'t trapt zo zwaar". Gelet op de verkeersveiligheid zijn genoemde excuses niet acceptabel. Er zal verbaliserent worden opgetreden tegen de veelal jeugdige schoolgaande verlichtings "zondaars". Gemeentepolitie Venray.

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 1988 | | pagina 14