fexsre WuKveRemcmc Leunen 2»-50-7 Sekretarlaat: Hia Litjens, Meester de Haanstraat 1 - tel. 88554.

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 1988 | | pagina 8