ëeRSTB WlJKVBRBHICIHG LbüHCN DORPSRAAD LEUNEN 20-50.6 Van de Gemeente Venray kregen wij de volgende brief over de Verkeerssituatie Vioarieweg Mede naar aanleding van het van u ontvangen advies, hebben wij besloten de aansluiting van de Vicarieweg op de Gussenstraat z6 uit te voeren dat alleen fietsers en bromfietsers van de aansluiting gebruik kunnen maken. Door hettoepassen van uitneembare palen (alleen m.b.v. een sleutel) kunnen in noodgevallen ook politie, ziekenauto en brandweer de aansluiting gebruiken. Uw verzoek om middels bloembakken of bielzen de Vicarieweg aan te passen, willen wij niet honereren. Gelet op de beperkte weglengte, maximaal 130 m rechte weg en de beperkte wegbreedte. lijken hoge snel heden niet erg waarschijnlijk. Mede ook door bovengenoemde afsluiting van de Vicarieweg zal in deze straat geen of weinig 'vreemd' verkeer komen. Het zullen dan ook veelal eigen bewoners of bezoekers zijn, die mogelijke onveiligheid veroorzaken. Ook willen wij u er op attenderen dat door het plaatsen van obstakels op of langs de weg het zicht voor de verkeersdeelnemers op ter plaatse spelende kinderen kan belemmerd worden. Per definitie betekent het plaatsen van obstakels dan ook niet dat de straat veiliger wordt; primair is de verkeersdeelnemer zelf verantwoordelijk voor de veilig heid. Karnaval valt dit jaar erg vroeg, dus wordt het tijd dat we ons gaan buigen over de optocht. We willen hiervoor bijeenkomen op a.s. zondag 18 december om 11.00 uur in het Gemeenschapshuls. Iedereen die ideeën heeft of interesse heeft om mee te werken is welkom Bent u verhinderd, geef dit dan even door aan het bestuur, dan houden wij u op de hoogte. Het Bestuur

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 1988 | | pagina 7