20.50.1 Belijden van schuld is niet Jezelf minachten en Jezelf vernederen als een slaaf, als een zwakkeling of als een kind dat met een schichtige blik, met ingetrokken schouders wacht op een pak ransel. Belijden van schuld is niet in elkaar kruipen van schaamte, omdat je iets niet aankan, maar kunnen toegeven: ik kon beter, maar ik deed geen moeite, ik liet me gaan, ik maakte liever mijn handen niet vuil, ik stopte mijn talenten onder de grond, ik stelde mi>i gaven niet ten dienste van anderen. Belijden van schuld is geloven dat God veel van je verwacht, dat Hij op je rekent, maar dat jij verstek liet gaan, dat je vaak tekortschoot dat je deed alsof je neus bloedde, dat je nogal eens beneden de maat blijft, dat je soms doet alsof: niets gehoord, niets gezien! Belijden van schuld is weten dat de waarheid Je vrij maakt. Belijden van schuld is Jezelf in de spiegel van Gods liefde durven bekijken en bekennen. Belijden van schuld is ook smeken vanuit je diepste diepte open ge richt staan naar de Heer met een dringende vraag om Zijn barmharig- heid en mildheid. Smeken is Je vol vertrouwen overgeven aan het onvermoeibare geduld en de ontroerende vergevingsgezindheid van God, de Bron van Leven, die niet blijft staan bij de scherven van gisteren, die nooit iemand afschrijft, maar je telkens herschpet om als een nieuwe mens opnieuw te beginnen, vervuld van Zijn droom van dienende liefde. Met Kerstmis vieren wij, dat Gods liefde in Zijn Zoon Jezus Christus onder ons komt en dat Hij ook in ons mens wil worden, een men3 van vrede. Mogen wij door de Boeteviering meer en beter mens worden en als christen Kerstmis vieren: vrede op aarde onder de mensen in wie God welbehagen heeft. P.Ewal,. De komende dagen vragen de pioniersters uw bijdraj Kerstgave voor onze zieken. Bij voorbaat onze hartelijke dank. DE RUUPER Volgende week komt er weer een Kerstnummer uit. Copies en advertenties a.u.b. tijdig inleveren a.u.b. v<5<5r dinsdag 18.00 uur. Voor het Nieuwjaarnummer de week daarop kunt u ook al briefjes inleveren, zet op het betreffende briefje kerstnummer of nieuwjaarnummer.

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 1988 | | pagina 5