KERKDIENSTEN VEULEN 4e zondag van de Advent. i 17-12 19.00 Boeteviering met aansluitend eucharistieviering Hgm v Maria Ewals-Holtackers,overl ouders en Jacobus Ewals 13.30 Doopviering van Jeffrey van Kempen wo 21-12 8.00 lsm v Dien Burgers-Driessen vr 23-12 8.00 lsm v Jacobus Ewals za 24-12 Hoogfeest van Kerstmis 20.30 Gezinsmis Hgm v Lambert v Ooi en zoon Wlm 23.00 Machtmis Hgm v Marlie Wei js zo 25-12 Eerste Kerstdag 11.00 Hgm als Jgt v Jan Reintjes AK0LÏTHEN: zo 18 dec., Peter Knapen, Marc v Kempen en Roel Verstegen MISDIENAARS: Ruud Bexkens - Marcel Vermulst BOETEVIERING ALS VOORBEREIDING OP KERSTMIS. Het zou goed zijn voor iedereen, die Kerstmis serieus neemt, om naast allerlei voorbereidingen thuis voor dit feest ook tijd uit te trekken voor zichzelf en een soort levensherziening te houden door deel te nemen aan een van de boetevieringen in de kerk. Want wil het echt kerstmis worden in ons, dan zullen we bij onszelf moeten nagaan in hoeverre wij openstaan voor de kerstboodschap, die al vele malen tot ons is gekomen. Wat hebben wij er tot nu toe in ons eigen leven van gemaakt Moeten wij niet toegeven, dat wij in onze opdracht tot dienende liefde vele malen tekortgeschoten zijn? Door in een boeteviering schuld te belijden brengen wij tot uiting, dat wij mensen zowel ten goede als ten kwade met elkaar verbonden zijn, dat wi) door God aan elkaar zijn toevertrouwd en dat wij verantwoordelijk zijn voor elkaar. Belijden van schuld is je klein maken, niet kleiner dan Je bent, maar ook niet groter Je kan niet alles, Je kan misschien zelfs niet zo veel, je doet Je best, soms ook niet en dat weet Je dit is fout, dit moet anders.

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 1988 | | pagina 4