20.50.2 za 24-12 19.00 GEZINSMIS "Een droom is ons in handen gegeven!" lsm v Frans Rongen en overl fam, overl fam v Cuijck- Verhoeven en overl kinderen lsm v overl fam Timmermans-Koenen en overl fam Vervuurt lsm v Anna Verheljen en overl ouders gest Jrd v Petronella Litjena en Michel Loonen 23.00 NACHTMIS verzorgd door het Dameskoor en de Blaaskapel lsm v Henri Direks lsm v Jan Verheljen lsm v Otto Stevens lsm v overl fam Manders-Hendrix en overl fam Vullings- Joosten lsm v Gerrit Jenniskens AKOLYTHEN: za 19.00 Maro Theunissen en Rob Thijssen Hgm zo 9.45 Geert Thijssen, John vd Aker en Roel Kersten MISDIENAARS: ma t/m vr Erik Direks en Giel v Glabbeek LECTOREN: za 19.00 Mevr Theunis zo 9.45 H Bovée ZIEKENCOMMUNIE: Op Eerste Kerstdag wordt vanaf 9.00 uur de kerstcommunie gebracht bij de zieken en bejaarden, die normaal op de eerste vrijdag van de maand ook de communie aan huis ont vangen. Mochten er bulten deze nog bejaarden of zieken thuis zijn, die met Kerstmis niet naar de kerk kunnen komen en die toch graag op deze dag de communie willen ontvangen, willen zij dit dan laten weten op de pastorie, telefoon 81575. KERKDIENSTEN MET KERSTMIS: zaterdag 24-12 Ie Kerstdag 2e Kerstdag 19.00 Gezinsmis in Leunen 20.30 Gezinsmis in Veulen 23.00 Nachtmi3 in Leunen er 9.45 Hoogmis in Leunen 11.00 Hoogmis in Veulen

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 1988 | | pagina 3