DORPSAGENDA DAG DATA UUR ACTIVITEIT VERENIGING PLAATS za 17-12 20.00 Uitvoering Toneelvereniging gem huis zo 18-12 20.00 Uitvoering Toneelvereniging gem huis ma 19-12 13-15 Volksdansen 11.00 Kerstmiddag L.V.B. Bejaarden in zaal gem huis Martens di 20-12 11.00 Kienen 16.00 Volksdansen 20.00 Repetitie Bejaarden Bejaarden Harmonie gem gem gem huis huls huis WO 21-12 9.30 Gym 17.30 Trainen 18.15 Sporten 19.15 Sporten Bejaarden Korfbalclub Dames Dames gem gem gem gem huis huis huis huis do 22-12 15.20 Partijrepetitie 20.00 Bloemschikcursus Harmonie L.V.B. gem gem huis huis vr 23-12 17.30 Trainen Korfbalclub gem huis za 21-12 19.00 Gezinsmis van Kerstmis 23.00 Nachtmis van Kerstmis in de kerk zo 25-12 1e Kerstdag ma 26-12 2e Kerstdag di 27-12 11.00 Handwerken 20.00 Repetitie Bejaarden Harmonie gem gem huis WO 28-12 17.30 Trainen 18.15 Sporten 19.15 Sporten Korfbalclub Dames Dames gem gem gem huis do 29-12 vr 30-12 17.30 Trainen Korfbalclub gem huis za 31-12 Oudejaarsavond

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 1988 | | pagina 21