'Ji -urm 20.48.6 UITNODIGING Zondagochtendconcert zondag 4 december om 11.30 uur in de Schouwburg te Venray. Vla deze weg nodigen wij 0 allen uit tot het bijwonen van het Zondagochtendconcert hetwelk dit jaar een volledige aangelegen heid is voor onze vereniging. On 11.30 uur begint de Blaaskapel waarna successievelijk de Drumband en Harmonie een concert zullen geven. De toegang is gratis Tot ziens, HARMONIE ST. CATHARINA Zaterdag 10 december: Kerststerrenaktie Geslaagden aan de Muziekschool zijn: A-diploma: Arno Kuenen, Marc Pouwels, Wendy Smits, Peggy v Osch, Sandy Litjens s B-diploma: Harriet Janssen D-diploma: Siem Lemmens Auke Hurkmans TONEELVERENIGING i U hoeft niet naai te zien 1 Op 17 3tuk van Agat jCL de Schouwburg om een^stuk van Agatha Christie i 18 december a.s. speelt de Leunse Toneel- »DE ONVERWACHTE BEZOEKER" een thriller in vereniging COMEDIA 3 bedrijven van deze beroemde schrijfster. Een stuks vol verrassingen en spanning, avond 1 ontspannende

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 1988 | | pagina 7