20.48.4 En toch, als we het eens zouden doen, als we eens onder woorden zou den brengen waar we in ons leven echt op hopen, hoe zou dan ons ver langlijstje er uit zien Het is best moeilijk om op een rij te zetten wat we vooreerst belang rijk vinden in ons leven; ieder van ons is zo verschillend. De een zal hopen op gewaardeerd werk in arbeid of in vrtye tijd, de ander zal hopen op waardering in zt)n kennissenkring of een woord van bevestiging binnen familie of gezin. Mensen onder ons hopen op kontakt op nieuwe relaties waarbij. Je zekerheid vindt. En ongetwijfeld zullen tussen al onze verwachtingen, veiligheid, vrede en rechtvaardigheid ook op ons verlanglijstje komen te staan. Durven te leven met verwachtingen betekent Je open durven te houden voor datgene wat komen kan. In de Advent horen we: wees ten alle tijden waakzaam en bidt. Als gelovige bidden betekent je verwachtingen levend houden. Want we weten vanuit onze eigen levenservaring, dat ze zo snel verdwijnen in de zorgen van het leven of ze breken in trieste ervaringen. De Advent, de voorbereiding op Kerstmis, is Juist het levend houden van verwachtingen, Gods belofte voor mensen, dat licht komt in duisternis. Daarom is het goed om in deze tijd ook een verlanglijstje te maken voor de dagen na vyf december, die verwachtingen in je gedachten te schrijven. Biddend er voor waken, dat ze levend blijven, afgestemd op de komst van de Heer. Dan zijn we bezig met de voorbereiding op het Kerstfeest, verlangend uitzien naar Gods Licht, dat tussen mensen komt. Pastoor P.Ewals C BROOD EN BANKET JAN VERHEIJEN OOSTRUM TEL 85682 Zaterdag 3 december: Abrikozenvlaai middel NU VOOR 4,95 ATTENTIE:in plaats van dinsdag 6 december wordt maandag 5 december bezorgd III

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 1988 | | pagina 5