GEDOOPT: Rob Hellegers, Blankenberg 11 20.18.2 GEZIHSBIJDRAGEHet Jaar 1988 loopt ten einde. Mogen wij u dan nog eens herinneren aan de gezinsbijdrage 1988 Zonder uw regelmatige financiële steUn kunnen wij niet .Het regelmatige onderhoud van onze kerk vraagt van ons grote financiële offers. In Januari 1989 krijgt het uurwerk in de toren een grote onderhoudsbeurt. Het torenuurwerk zal dan enige weken weg zijn naar de fabriek in Asten. Bovendien moet het grote dak van de oude kerk gerepareerd worden. Wanneer u ons blijft steunen met uw financiële gaven, hopen wij onze kerk in goede staat te houden. Uw gezinsbijdrage kunt u voldoen op: - Rabobanknummer 1281.02292 t.n.v. Bouwfonds Kerk beunen, - Girorekening 1038017 t.n.v. Parochie H Catharina Leunen - in gesloten envelop met naam en adres in offerkisten achter in de kerk of op de pastorie. Vermeld steeds Kerkbijdrage 1988 Voor betalingen van mlslntenties of het doen van giften voor de kerk gebruike men Rabobanknummer 1281.02586 t.n.v. Parochie H Catharina, Leunen. KERKDIENSTEN VEULEN zo 1-12 11.00 Hgm v Harry Kusters Hgm v Jan vd Aker Hgm v Marlie Weijs 11.30 Doopviering wo 7-12 8.00 lsm v overl fam v Dongen-Franken vr 9-12 8.00 lsm v Harry Hendrix za 10-12 19.00 Hgm v Piet Cleven,echtgenote en neef Pieter v Meyel Hgm v Adriaan van Staveren AKOLÏTHEN: zo 1 dec., Jac Nijssen, André Reintjes, Jan Pieter Lltjens MISDIENAARS: Bas Snoeks - Thijs van kempen ATTENTIEALLE misdienaars moeten zaterdag 3 december na de mis van 19.00 uur in de sacristie komen. Het zou kunnen zijn dat de Sint voor hen als waardering voor hun trouwe dienst in de kerk iets heeft mee gebracht. MEDEDELINGEN: 1. Het bestellen van mlslntenties kan men doen op elke dinsdagmiddag van 11.00 tot 16.00 uur in het Rectoraat, Veulenseweg 51 telefoon 813o1. De heer Toon Jacobs zal dan aanwezig zijn.

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 1988 | | pagina 3