DORPSAGENDA DAG DATA UUR AKTIVITEIT VERENIGING PLAATS za 3-12 zo 4-12 11.30 Zondagochtendconcert Harmonie in Schouwburg V. ma 5-12 13.45 Volksdansen Pakjesavond L.V.B. gem huis di 6-12 14.00 Kienen 16.00 Volksdansen 20.00 Repetitie Bejaarden Bejaarden Harmonie gem huis gem huis gem huis WO 7-12 9.30 Gym 17.30 Trainen 18.45 Sporten 19.45 Sporten Bejaarden Korfbalclub Dames Dames gem huis gem huis gem huis gem huis do 8-12 15.20 Partijrepetitie 20.00 Repetitie Harmonie Toneelvereniging gem huis gem huis vr 9-12 17.30 Trainen Korfbalclub gem huis za 10-12 Kerststerrenaktie Harmonie gera huis zo 11-12 ma 12-12 13.45 Volksdansen 20.00 Vergadering 20.00 Repetitie L.V.B. Dorpsraad Toneelvereniging gem huls gem huis gem huis di 13-12 14.00 Handwerken 16.00 Volksdansen 20.00 Repetitie Bejaarden Bejaarden Harmonie gem huis gem huis gem huis WO 14-12 9.30 Gym 20.00 Vergadering Bejaarden Fokvereniging gem huis gem huis do 15-12 15.20 Partijrepetitie 20.00 Kerstavond Harmonie L.V.B. gem huis gem huis vr 16-12 17.30 Trainen 20.00 Generale repetitie Korfbalclub Toneelvereniging gem huis gem huis za 17-12 20.00 UITVOERING Toneelveren iging zo 18-12 20.00 UITVOERING Toneelvereniging ma 19-12 14.00 Kerstmiddag Bejaarden in zaal Martens

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 1988 | | pagina 21