De Ruuper 20e jaargang REDACTIEADRESVan Megenstraat 24 5809 AP LEUNEN Mededelingenblad voor Leunen en Veulen KERKDIENSTEN LEUNEN 2e zondag van de Advent. Eerste zondag van de maand: bijzondere kollekte voor onze eigen kerk. za 3-12 19.00 lsm v 1-12 9.45 Hgm v Marie Keijsers-Hendrix Hgra v Franoisca Maas-v d Einde en overl familie Hgm als weekd v Mien Jenniskens (2) i—12 19.00 lsm v Maria Loonen-Scheffers 12 19.00 lsm v overl ouders Michels-vd Voort '-12 H.Apibroslus, bisschop en kerkleraar 19.00 lsm v overl fara Hendrickx-Jenniskens lsm v Theo Pouwels 1-12 Onbevlekte Ontvangenis v.d.heilige maagd Maria 19.00 maandd v Frans van Bavel en overl familie 1-12 19.00 lsm v Johannes Loenen en Leida Loenen-Poels t-12 19.00 Deze avondmis wordt opgeluisterd door Bolkfluit- ensemble "EN BLOC" uit Venray lsm v Mathijs Litjens en echtgenote lsm v overl fam Claessens-Gussen lsm v Piet Janssen en overl fam Janssen-Martens maandd v Wim Litjens gest Jrd v Mathijs Geurts en echtgenote MISDIENAARS: ma t/m vr 19.00 Frank Litjens en Jos Direks Akolythen en misdienaars opgelet :Het zou kunnen zijn dan Sint Nico- laas ook voor Jullie iets meegebracht heeft. Kom in het weekend na de mis maar eens kijken in de sacristie.

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 1988 | | pagina 2