20.48.13 Juist omdat de uiteindelijke uitkering zo nadrukkelijk wordt be paald door de individuele situatie van de klant, is een persoonlek advies uiterst belangrijk. De Rabobank ondersteunt die advisering met een modern hulpmiddel, de adviescalculator. Daarmee kan de klant tot op de gulden nauwkeurig worden geïnformeerd over belang rijke bedragen. Naast het elndkapitaal en het by voortijdig overlijden uit te keren verzekerd kapitaal kan bijvoorbeeld ook een indicatie van het belastingvoordeel worden berekend. Tot voor kort waren het met name verzekeringsmaatschappijen die koopsompolissen op de markt brachten, maar tegenwoordig wordt dit produkt ook door banken gevoerd. De Rabobank introduceerde in 1986 in samenwerking met de verzekeringsmaatschappijen Interpolis, Avéro-Leven en De Twaalf Gewesten de eigen Rabo Lijfrente Koopsom polis. En met succes, want vorig jaar bereikte de Rabobank met dit produkt een marktaandeel van bijna 25 X van het totaal aantal koop- sommraen in Nederlandse guldens. Rabobank, Albionstraat 26, Leunen Teli_82A24 TE KOOP Groente Fruit Aardappelen Ook klei-aardappelen eieren. Champignons mandarjjien enz. Wy hebben nu ook kaas - aan - stuk Fruitschalen graag op bestelling a.u.b. Tevens vragen wy enkele slastekers. GROENTEHAL A.PEETERS, VEULENSEWEG 4a LEUNEN

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 1988 | | pagina 14