gabobapk ga LIJFRENTE KOOPSOMPOLIS STEEDS MEER IN TREK Steeds meer Nederlanders ontdekken de Lijfrente Koopsompolis als een aantrekkelijke manier om te sparen voor later. In 1987 werd in totaal /770 miljoen op koopsompolissen in Nederlandse guldens gestort, 50 miljoen meer dan het jaar daarvoor. De Rabobank verwacht dat de markt dit jaar nog zal toenemen. De uitkering die de koopsompolis na een aantal jaren oplevert, wordt in veel gevallen gebruikt als een aanvulling op het pensioen inkomen. Onder meer wordt dat gedaan omdat de betrokkene te maken heeft met pensioenbreuk of met vervroegd pensioen wil gaan. Ook kan de uitkering bijvoorbeeld worden gebruikt als extra inkomen op het moment dat een van de beide tweeverdieners met werken wil stoppen. Ook kleinere bedragen. Of men er verstandig aan doet een koopsompolis te nemen, is sterk afhankelijk van de persoonlijke omstandigheden. Zaken die een rol spelen zijn bijvoorbeeld leeftijd en inkomen, het gewenste moment van uitkering en de hoogte van het te storten bedrag. In rekenvoorbeelden voor de koopsompolis wordt vaak uitgegaan van het maximumbedrag dat voor de inkomstenbelasting kan worden afge trokken voor T988 is dat 16.812,-). Daardoor kan de indruk ontstaan dat een koopsompolis alleen aantrekkelijk is als men grote bedragen opzij kan leggen. Maar ook bij een storting van bv. 3000,- (bij de Rabobank de minimale koopsomwordt een behoorlijke uitkering opgebouwd en kan al een aantrekkelijk belastingvoordeel optreden. Wie dit jaar nog wil profiteren van de maximale belasting aftrek moet voor 31 december het bedrag van de koopsom hebbén gestort. Als iemand de indruk heeft dat in zijn persoonlijke situatie de koopsompolis een interessant produkt is, moet een keuze worden ge maakt uit de talrijke mogelijkheden van een verscheidenheid aan aanbieders. Belangrijke aspecten om tot die keuze te komen, zijn de hoogte van het eindkapitaal, de vraag of die eindwaarde een voor spelling of een garantie inhoudt, de duidelijkheid van voorwaarden en informatie en het bedrag dat wordt uitbetaald als de verzekering nemer de polis vroegtijdig wil 'afkopen'. Maatwerk met behulp van moderne hulpmiddelen.

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 1988 | | pagina 13