m ATTENTIE EEH TON VOOR HET GEMEENSCHAPSHUIS". 20.47.7 We vergaderen deze donderdag 24 november om 20.30 uur in het Gemeenschapshuis. Is er nog iemand die mee wil helpen of iemand die goede ideeën heeft 7 7 U bent van harte welkom Aktiviteitencoramissie PONYCLUB ONS GENOT Uitslagen 2e selectiewedstrijd op 19 en 20 november 1988 DB Monique Peeters met Hans DB2 Mascha Hendrickx met Ilko DB2 Willeke Poels met Lenicool DL2 Edith Geurts met Orian CM2 Tim Verstegen met Nancy DM2 Moniek Geurts met Beauty Aan alle inwoners van Leunen, Veulen en Heide, Hierbij willen wij iedereen bedanken die heeft meegewerkt aan het doen slagen van onze Oliebollenaktie. Nogmaals hartelijk bedankt Ponyclub Ons Genot. De eerder aangekondigde discussie-avond met als thema AGRARISCHE BIOTECHNOLOGIE UITDAGING OP BEDREIGING a.s. maandag 28 november is in tegenstelling met de reeds eerder toegezondei. uitnodiging NIET IN HET GEMEENSCHAPSHUIS TE LEUNEN MAAR IN ZAAL 'T VEULEN aanvang 20.00 uur

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 1988 | | pagina 8