20.17.3 Vaak heeft dit volk het duister en de vertwijfeling ervaren, zoals ook wij deze vandaag op onze weg kunnen meemaken. Het volk van God heeft eeuwen geleden gehoopt, gebeden, met vurig verlangen uitgekeken naar de tijd, waarin God vrede en gerechtigheid in de concrete werkelijkheid van het bestaan zouden heersen. Deze verwachting staat niet veraf van ons verlangen naar vrede en harmonie tussen mensen in een wereld waarvan we maar al te zeer weten hoe onmenselijkheid en de macht van het kwaad er in huishouden. Door het lezen van en het luisteren naar de verhalen van het ver bond van God met Zijn volk, wordt ons verlangen naar vrede en har monie uitgediept. Zo maken wij ons op om, als de tijd gekomen is, op een vernieuwde wijze Hem te vinden, die ons tot vrede is Jezus van Nazaret. De tyd van Advent is geen herhaling van de voorbereidingstijd van het volk van God vóór de komst van Jezus. Elke komst van de Heer ook nu onder ons, ook Zijn wederkomst op het einde der tijden, wordt in de Advent herdacht. Iemand schreef eens 'Christus kan duizend keer in Bethlehem geboren worden, als Hij niet in je hart geboren wordt, dan is.het niets waard'. Laat ons in deze Adventstijd ons hart klaarmaken voor de komst van Jezus, onze Heiland, wiens komst we gedenken met Kerstmis. Moge Zijn vrede in ons geboren worden. Pastoor P.Ewals. DAMESKOOR LEUNEN Zaterdag 26 november zingen we de H.Mis van 13.30 uur bij gelegen heid van het 25-jarig huwelijk van Joos Martens i Ani.ie Flinsenberg. BROOD EN BANKET JANVERHEIJEN OOSTRUM TEL. 85682 Zaterdag 26 november: 1 tompoezen NU VOOR 3,70 De rijdende broodboetiek bij U aan huis

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 1988 | | pagina 4