3 DORPSAGENDA DAG DATA UUR ACTIVITEIT VERENIGING PLAATS zo 27-11 St Nicolaasmiddag E.W.L. gem hu s raa 28-11 13-15 Volksdansen L.V.B. gem hu s 20.00 Repetitie Toneelvereniging gem hu di 29-11 11.00 Handwerken Bejaarden gem hu S 16.00 Volksdansen Bejaarden gem hu s 20.00 Repetitie Harmonie gem hu s wo 30-11 9.30 Gym Bejaarden gem hu 18.15 Sporten Dames gem hu s 19.15 Sporten 3 do 1-12 15.20 Partyrepetitie Harmonie gem hu 3 20.00 Repetitie Toneelvereniging gem hu 3 20.00 Bloemschikcursus L.V.B. gem hu S vr 2-12 17.30 TrainenKorfbalclub gem huis za 3-12 zo 1-12 Zondagochtendconcert Harmonie In Schouwburg V. ma 5-12 13.15 Volksdansen L.V.B. gem huis di 6-12 11.00 Kienen Bejaarden gem huis 16.00 Volksdansen Bejaarden gem huis 20.00 Repetitie Harmonie gem huis WO 7-12 9.30 Gym Bejaarden gem huis 17.30 Trainen Korfbalclub gem huis 18.15 Sporten Dames gem huis 19.15 Sporten gem huis do 8-12 15.20 Partijrepetitie Harmonie gem huis 20.00 Repetitie Toneelvereniging gera huis vr 9-12 17.30 Trainen Korfbalclub gem huis za 10-12 Kerststerrenaktie Harmonie

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 1988 | | pagina 21