ORIËNTERINGSCURSUS VOOR AGRARISCHE VROUWEN 20.47.15 De Limburgse Vrouwen Beweging van de L.L.T.B. organiseert in het voorjaar 1989 een nieuwe cursus voor agrarische vrouwen. Deze oriënteringscursus voor agrarische vrouwen zal bestaan uit 10 bijeenkomsten. Het programma is aktueel en bevat een groot aantal verschillende onderwerpen die te maken hebben met het reilen en zeilen van het agrarische gezinsbedrijf. - organisatiestructuur van de Nederlandse land- en tuinbouwbonden - informatica ook voor ons bedrijf, voor ons gezin 7 - E.G., open grenzen en de gevolgen voor het agrarische gezinsbedrijf - biotechnologie, ontwikkelingen in de veehouderij - inleiding door de heer van Horen - de landbouw en het waterwingebied - arbeidsomstandigheden en gezondheid in het agrarische bedrijf. In deze cursus is er - aandacht voor de belangenbehartiging - aandacht voer de plaats van het gezinsbedrijf in het landschap en - aandacht voor nieuwe ontwikkelingen - gelegenheid tot het mee samenstellen van het cursusprogramma. De cursus i3 bestemd voor alle agrarische leden van de L.V.B.Kring Venray. Voor degenen die aktief meewerken en zich betrokken voelen bij het bedrijf nu en in de toekomst, maar ook voor de toekomstige boerinnen en tuindersvrouwen is de oriënteringscursus een uitdaging De cursus start op maandagmiddag 9 januari 1989 van 13.30-16.00 uur. Vervolgens elke maandagmiddag tot 20 maart 1989 in het Gemeenschaps huis te Oostrum ook telkens van 13.30-16.00 uur. De cursus kost 80,- inclusief lesmateriaal en kop koffie. Opgave v6<5r 15 december 1988 U kunt zich opgeven bij de Kring agra-voorzitster Mevr.M Geurts, Veulensewaterweg 22, Veulen tel. 04785-1592 Bi) teveel aanmeldingen geldt voorrang volgens datum opgave. het milieu RPruijsten-Timmermans begeleidster agrarische vrouwenwerk L.V.B. Wij denken met deze cursus in te spelen op een behoefte die er leeft bij agrarische

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 1988 | | pagina 16