In plaats van "onderwerpen" zullen we "verantwoordelijk" moeten 20.17.14 worden ons leven moet een antwoord en een wederwoord zijn op Gods scheppingswoord. Dan zal er gerechtigheid en vrede komen op aarde als uitvloeisel van ons diep respekt voor de hele schepping. Ik hoop, dat de Bezinningsdag over dit thema ons op het goede spoor mag zetten, het spoor zoals God dat "in het begin" bedoeld heeft en voor ons heeft uitgezet. Mogen velen van U in de gelegenheid zijn deze dag mee te maken. Pastoor P.EwalsGeestelijk adviseur L.V.B.Kring Venray. In Kringverband zijn de volgende cursussen georganiseerd: Cursus: "Hoe vertel ik het de ander?" door M vd Plasse. Bij TAAL denken we aan - vertellen - schrijven - lezen of voorle zen - drukken enz. Tijdens deze cursus leert U het taalgevoel verder te ontwikkelen en hierdoor beter voor uw mening uit te durven komen. - het taalgevoel verder te ontwikkelen en hierdoor beter voor uw mening uit te durven komen - d.ra.v. taalgebruik vorm te geven aan uw eigen gevoelens in be paalde situaties. U krijgt meer zelfvertrouwen omdat u zich beter kunt uitdrukken, tevens gaat u uw taal meer waarderen omdat u er meer mee kunt doen. Dit zal gebeuren aan de hand van situatiespelen. De cursus wordt gegeven op 16-23-30 januari en 13-20-27 februari 1989 van 20.00-22.00 uur. De kosten zijn 40,- Opgave vóór 8 december bij Annet Litjens tel. 87038 Introduktiecursus"Informatica" Het belang van Informatica in onze samenleving is zo groot geworden dat gesproken wordt van een"Informatie-maatschappij". De computer heeft die ontwikkeling enorm versneld en het gezicht van onze samenleving ingrijpend veranderd. Deze cursus behandelt de werking van de computer en geeft een in druk van de belangrijkste toepassingen ervan. Ook de gevolgen van het toegenomen computergebruik worden besproken omdat deze nist alleen doordringt in het bedrijfsleven maar ook in het privégebruik. De cursus is zo opgezet dat hij_ voor iedereen begrijpelijk is en er geen speciale vooropleiding voor nodig is. U werkt tijdens de cursu3 met 2 personen aan een computer. Er zijn 10 bijeenkomsten op dinsdag avonden van 19.30-22.00 uur te beginnen september 1989. De kosten zijn 45,- Voorlopige opgave tot 3 januari 1989 bij Ar.net Litjens tei. 87038. ï.'i opgave graag vermelding van "beginner" of "met enige ervaring".

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 1988 | | pagina 15