Op vrijdag 16 september 1977 hebben wij een vergadering gehouden in café De Steeg voor de Oprichting van de ALDE PRINSENCOMPENEEJ. /W/MSf/V 2 't J^h 'óUeke" 20.11.6 Publieke belangstelling van de zijde van ons Aid Prinsen was dan ook zeer groot en na een prettige vergadering werd er dan ook een bestuur gekozen en kwamen de volgende bestuursleden naar voren: Hoorzitter They Smits, Secretaris:Hay Emonts, Penningmeester SJaak Vennekens. En dat die heren het niet slecht hebben gedaan blijkt wel omrede dat deze heren nog steeds in het bestuur zitten! Wij houden ieder jaar een vergadering en maken er verder een ge zellige avond van Dit jaar is dat dan op zaterdag 5 november a.s. in café Martens en wij maken er een klein feestje van, want wij bestaan nu dan ELF JAAR en dat is toch een carnavalistisch feest zoals wij allemaal weten, want wij hebben toch ook een Jaar de scepter mogen zwaaien over het Knollenrijk toen wij Prins waren. Wij maken er dan ook een gezellige avond van en hopen net als andere jaren veel van ons oud-collecga's te ontmoeten. Op zondag 8 januari 1989 is Carnavalsvereniging Het Knölleke van plan de Liedjesmiddag te organiseren. Hiervoor worden natuurlijk liedjes-inzendingen gevraagd. Deze kunt u inleveren bij Jan Jenniskens, Albionstraat 10. Uiterste inleverdatum is 1 december 1988 De ALD PRINSEN.

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 1988 | | pagina 7