PEUTERSPEELZAAL 'T UKKENEST INSCHRIJVING PEUTERS - INSCHRIJVING PEUTERS - INSCHRIJVING AAN ALLE OUDERS VAN PEUTERS IN LEUNEN Zoals u weet,kunnen de peuters van Leunen enkele ochtenden per week op de Peuterspeelzaal 't Ukkenest fijn met elkaar spelen. U kunt uw peuter hiervoor opgeven op onze inscbrijfochtend Deze wordt gehouden op woensdag 9 november a.s. van 9.30-11-15 uur op onze Peuterspeelzaal in De Schakel, Kapelweg 4. De Peuters worden volgens leeftijd op de Peuterspeelzaal geplaatst. Voor een goede organisatie is het echter noodzakelijk dat we weten hoeveel peuters van onze peuterspeelzaal gebruik zullen maken. Wilt u daarom uw peuter tijdig opgeven Mocht u woensdag 9 november verhinderd zijn, dan kunt u kontakt opnemen met Ria Sonnenberg, tel. 87457 WIST U DAT - de peuterspeelzaal er is voor peuters uit Leunen van 2 tot 4. jaar - we met 2 speelgroepen draaien, nl. één groep komt spelen op maan dag en donderdagochtend en één groep op dinsdag en vrijdagochtend. - we allemaal met vrijwilligers werken - de ouderbijdrage 27,50 per maand is. - de openingstijden zijn van 8.30 tot 11.15 uur. Met vriendelijke groeten, Leidsters en bestuur Peuterspeelzaal 't Ukkenest Leunen BROOD EN BANKET JAN VERHEIJEN OOSTRUM TEL. 85682 Zaterdag 5 november: Abrlkozenvlaai groot NU VOOR 8,25 De rijdende broodboetiek bij U aan huis

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 1988 | | pagina 5