20.44.3 Muetshi, 25-09-1988 Beste mensen van Leunen, Ja 3 maanden ben lk nu weer terug op mijn missiepost en wil lk U allen eens komen vertellen hoe het hier gaat. Ja ruim 3 maanden ben lk terug in Muetshi en lk heb beloofd om 0 op de hoogte te houden van de aktlvitelten hier op de missie. Er wordt aan gewerkt om de zonne-energie aan te leggen. Het is allemaal een beetje uitgelopen, maar in de maanden Juli en augustus zijn hier de vakantiemaanden en dan is er zo weinig mogelijk personeel. Zo ook in de garage waar de mannen van moesten komen voor het aanleggen van de eleetriclteit. Maar nu ls het eind september en ze zullen voor 15 oktober komen. Maar ik heb natuurlijk weer meer onkosten als ik had voorzien. Ik heb nl. 2 nieuwe grote accu's moeten kopen, want het is groot in de Materniteit en het Hospitaal. Maar nu komt er overal een lampje en zal het heel de nacht kunnen Ik heb de rekeningen nog niet, maar dat laat ik U later nog weten. We staan voor de oktobermaand, de Missiemaand en ik dacht: dan staat Leunen achter mij. We zongen in ons gebed gisteren het liedje "Bouwen aan een wereld van rechtvaardigheid, werken aan een wereld waar niets de mensen onderscheidt Uw hand in mijn hand, alles zult Gij leiden Uw woord in mijn woord, allen zult Gij troosten Uw liefde in mijn hart, alles wordt nieuw." Toen dacht ik aan Leunen en ik heb voor U allen gebeden, voor al uw grote en kleine intenties, opdat Gods zegen op U allen mag rusten. Voor U allen een vriendelijke groet en tot schrijfs in november, Uw Dorpsgenoot, Zr Gervasia Bets Reintjes. M C Muetshi B P 70 Kananga Zaïre.

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 1988 | | pagina 4