DORPSAGENDA DAG DATA UUR ACTIVITEIT VERENIGING PLAATS za 5-11 zo 6-11 14.00 Handwerktentoonstelling Bejaarden ma 7-11 13.45 Volksdansen 20.00 KIENEN vd kas 20.00 Vergadering 20.00 Vergadering L.V.B. L.V.B. Dorpenoverleg gem huis gem huis gem huis di 8-11 14.00 Kienen 16.00 Volksdansen 20.00 Repetitie Bejaarden Bejaarden Harmonie gem huis gem huis gem huis MO 9-11 9.30 Gym 18.45 Sporten 19.45 Sporten Bejaarden Dames gem huis gem huis gem huis do 10-11 14.30 Partijrepetitie 20.00 Repetitie 20.00 Bloemschikcursus Harmonie Toneelvereniging L.V.B. gem huis gem huis gem huis vr 11-11 20.00 Vergadering Carnavalsvereniging gem huis za 12-11 zo 13-11 Tentoonstelling K.i S.V.Venray e.o. gem huis ma 14-11 13.45 Volksdansen 20.00 Repetitie L.V.B. Toneelvereniging gem huis gem huis dl 15-11 14.00 Handwerken 16.00 Volksdansen 20.00 Repetitie Bejaarden Bejaarden Harmonie gem huis gem huis gem huis WO 16-11 9.30 Gym 18.45 Sporten 19.45 Sporten Bejaarden Dames Dames gem huls gem huis gem huis do 17-11 14.30 Partijrepetitie Harmonie gem huis vr 18-11 Zittingsavond Carnavalsvereniging gem huis za 19-11 Zittingsavond Carnavalsvereniging gem huis

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 1988 | | pagina 21