De Ruuper 20e Jaargang 4 november 1988 REDACTIEADRESVan Megenstraat 24 5809 AP LEUNEN Mededelingenblad voor Leunen en Veulen KERKDIENSTEN LEUNEN 32e zondag door het Jaar. Eerste zondag van de maand;bijzondere kollekte voor onze eigen kerk. 19.00 lsm v overl fam Claessens-Gussen maandd v Wim Litjens jrd v Leida Koonings-Hermans 9.15 Hgm v Michel Loonen en overl familie Hgm v Harry Heesen H.Wllllbrord, bisschop en verkondiger van geloof, Patroon van de Nederlandse Kerkprovincie 19.00 gest jrd v Anna Jenniskens, Overbroek 19.00 lsm v Johannes Loenen en Leida Loenen-Poels Kerkwijding van de Basiliek van Sint Jan van Lateranen 19.00 gest jrd v Peter Johannes van Rens en Gertruda van Rens-Litjens H.Leo de Grote, paus en kerkleraar 19.00 lsm v Marie Keijsers-Hendrix maandd v Frans van Bavel en overl familie H.Martinus van Tours, bisschop 19.00 lsm v Jozef Martens, echtgenote en overl familie lsm v Michel Loonen en overl familie 19.00 lsm v levende en overl leden van Imkersvereniging Venray lsm v Mathijs Litjens en echtgenote lsm v Antoon Voermans, echtgenote en zoon Antoon Jrd v Harry Cornelissen i: za 19.00 Twan Willems en Fred Litjens Hgm zo 9.15 Barry Willems,Robert Holtackers en Martijn Mertens MISDIENAARS: ma t/m vr 19.00 Bob Kersten en Giel v Glabbeek

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 1988 | | pagina 2