HANDBOOGSCHUTTERU ST. JORIS Zaterdag 5 november DROPPING I Aanwezig zijn om 19.30 uur bij het Doelhuis, dan kunnen we op tijd vertrekken Zondag 6 november 3e Bondswedstrijd voor de Aspiranten. De 3e Bondswedstrijd te Horst: Dinsdag 8 november 8 pers. aanvang 19.30 uur Vrijdag 11 november 5 pers. aanvang 19.30 uur Zaterdag12 november 1 pers. aanvang 11.00 uur Zondag 13 november 10 pers. aanvang 10.00 uur Dinsdag 15 november Toernooi Koninglust 8 personen, aanvang 19.30 uurjvertrek 18.15 uur. Zondag 20 november Toernooi Koninglust 8 personen, aanvang 15.00 uurvertrek 13.15 uur. Een mededeling van huishoudelijke aard Er wordt verzocht vóór 1 december 1988 de kontributie te voldoen bij de secretaris. Bij voorbaat dank. Maandag 21 november is er weer trainen met trainer. Aanvang 20.00 u. PONYCLUB ONS GENOT Uitslagen selectiewedstrijd 29 en 30 oktober 1988 B B Monique Peeters met Hans B L1 Marleen Claessens met Robby C B2 Janet van Rens met Fyosta D B2 Willeke Poels met Lenicool D B2 Mascha Hendrickx met Ilko C M1 Tim Verstegen met Nancy D M1 José Cornelissen met Olanda D M2 Nicole Derikx met Diny 6 november a.s. Selectie Springen in ïsselsteyn. 19-20 november Selectie Dressuur in Horst. vertrek 18.30 vertrek 18.30 2e prijs 2e prijs 3e prijs Ie prijs 3e prijs 2e prijs

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 1988 | | pagina 15