20.41.5 VLOOIENMARKT De 2e aktie ie al even succesvol als de 1e keer De opbrengst is 5.500, 0 ziet het de ton loopt, weliswaar langzaam, maar toch steeds voller. De stand is reeds op een totaal van .000, We willen hiermee iedereen die meegeholpen heeft afgelopen weekend van harte nogmaals bedanken, met name de L.V.B. die er als helpende vereniging toch weer uitsprong. De Joekskapel N0EET TUUS organiseert op zaterdag 29 oktober a.s. een "Joekskapellen-Dansavond". Dit 00K voor de aktie EEN TON VOOR HET GEMEENSCHAPSHUIS. Zie hiervoor het middenblad. Misschien een idee voor de andere grote verenigingen om voor de aktie EEN TON VOOR HET GEMEENSCHAPSHUIS iets te organiseren wordt vervolgd. Kienavond in het Gemeenschapshuis te Leunen op vrijdagavond 21 oktober a.s. om 8 uur. De netto opbrengst zal ook nu weer bestemd worden voor de InvalidenBond en voor onze eigen Invaliden Sportclub. Wy verwachten evenals vorige jaren grote belangstelling. Breng zoveel mogelijk vrienden en kennissen mee Mocht er nog iemand zijn die een prysje beschikbaar wil stellen, dan zal Nelly van Dijck, Weipas 1, Leunen tel. 81507 dit gaarne voor dit doel in ontvangst nemen. KIENEN KIENEN KIENEN KIENEN KIENEN KIENEN

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 1988 | | pagina 6