MEDEDELING VOOR LEUNEN EN_VEULEN Op 4 oktober 1988 heeft de bisschop Mgr. Gijsen Pastoor P.Ewals benoemd tot administrator van de Parochie H.Antonius van Padua te Veulen. Deze benoeming, die tijdelijc is, gaat in op 9 oktober 1988. Zoals iedereen weet heeft Rector Hoogers afgelopen zondag 9 oktober afscheid genomen van de parochie in Veulen. Pastoor P.Ewals zal dus voorlopig de zielzorg krijgen over twee parochies. Deze uitbreiding van zijn pastorale werk heeft konsekwenties voor beide parochies. In overleg met de Kerbesturen van Leunen en Veulen is besloten om met ingang van zondag 23 oktober 1988 op zondag in beide parochies nog maar één H.Mis te doen en wel een Hoogmis om 9.45 uur in Leunen en een Hoogmis om 11.00 uur in Veulen. De avondmis om 19.00 uur op zaterdag blijft gehandhaafd in beide parochies. Om beurten zal dan Pastoor Ewals en Pater Canisius Vastbinder in het weekend naar Veulen gaan. Door de week zal in Leunen de avondmis van 19.00 uur gehandhaafd blijven terwijl in Veulen alleen op woensdagmorgen en vrijdagmorgen om 8.00 uur een heilige mis wordt gedaan. Wij hopen dat de parochianen in Leunen en Veulen begrip zullen hebben voor de veranderingen van de mistijden en dat ze bereid zijn om op zondagmorgen eventueel in Leunen of in Veulen naar de kerk te komen. In deze tijd waarin wij ons veel gemakkelijker met de auto of ander vervoermiddel kunnen verplaatsen, moet dat kunnen. De afstand is overigens niet zo groot. Al degenen die op zondag een misintentie van 11.00 uur besteld hebben in Leunen, moeten er rekening mee houden dat deze nu gevoegd zullen worden bij de intenties van die éne mis op zondag om 9.45 uur. Wie daar bezwaren tegen heeft, moet dit zo spoedig mogelijk op de pastorie bekend maken. Verder zouden wij graag zien dat men data's en tijden voor Doop vieringen, huwelijken, huwelijksjubilea en andere jubilea tijdig op de pastorie bekend maakt. Dit om teleurstellingen te voorkomen, want "Wie het eerst komt, het eerst maalt". Ook pastoors zijn maar gewone mensen en kunnen niet overal tegelijk zijn. Wij zullen U via De Ruuper op de hoogte houden van de gang van zaken in beide parochies. Lees daarom steeds DE RUUPER. Pastoor P.Ewals.

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 1988 | | pagina 4