AKOLÏTHEN: za 19.00 Erik Direks en Fred Litjens 20.91.2 Hgra zo 9.30 Geert Thljaaen,John vd Aker, Martijn Mertens 11.00 Mare Theunissen en Rob Thyssen MISDIENAARS: ma t/ra vr (behalve di!) J03 Direks en Eef Leyssen LECTOREN: HUWELIJKSAFK: Johan Vink en Wilma Manders, beiden uit onze parochie (3e roep) Huub van Ooi uit onze parcohie en Marjo Spreeuwenberg uit Melderslo (2e roep) Allerheiligen wordt dit Jaar gevierd in I van 29-30 oktober. De Allerzielendienst met processie naar het kerkhof vindt plaats op zondag 30 oktober om 19.30 uur. Gaarne willen wij het jeugdtijdschrift KLAP by de ouders van schoolgaande kinderen aanbevelen. Vanuit een katho lieke visie wil KLAP zich ten dienste stellen aan wereldoriëntatie bij kinderen tussen 8 en 12 Jaar. KLAP wil de kinderen helpen by het verwerven van een open kijk op andere culturen en godsdiensten. Een soli dariteit in practische zin met hun leeftijdgenoten elders in de wereld, zal daar het resultaat van kunnen zijn. Een abonnement op dit jeugdtijdschrift KLAP kost 8,00 per jaar en is te bestellen by KLAP, Postbus 93180, 2509 AD Den Haag. Opbrengst Kollekte by gelegenheid van Wereldmissiedag van de Kinderen afgelopen zaterdag bedroeg 365,10. Met deze opbrengst hebben de kinderen van Basisschool DE MEENT laten zien dat zy met de verre vriendjes in Zaïre hebben willen mee-leven en mee-delen. Allemaal hartelijk dank voor hun bijdrage aan deze aktie en aan de gezinsmis. Fijn zo DAMÉSkÖORLEÜNÉN Zaterdag 22 oktober zingen we de H Mis in Horst St Antonius om 15.30 uur voor Oma Jacobs die dan 90 jaar hoopt te worden. Vertrek hier by de kerk om 15.00 uur. Maandag 29 oktober hebben we de KORENAVOND, die hier gevierd wordt in het Gemeenschapshuis. Aanvang 20.00 uur.

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 1988 | | pagina 3