LVB LEUNEN - VEULEN Op donderdag 10 en dinsdag 22 november organiseert de L.V.B. studiedagen in de Turfhoeve in Sevenum van 10.00 uur tot 16.00 uur. Het thema is: "Wie uren telt, telt mee". De W.A.V. wil met deze studiedagen bereiken dat meewerkende vrouwen inzicht krijgen in de beoordeling van het ondernemerschap. Het wordt voor de ondernemersvrouw in welke sector dan ook, steeds belangrijker om hun bedrijf op een zakelijke manier te bekijken. Dat geldt niet alleen voor de financiën maar ook voor de arbeid. De inhoud van de studiedagen is mede gebaseerd op het rapport LOON NAAR WERKEN. Dit rapport geeft aan dat het werk van mee werkende vrouwen meer gewaardeerd moet worden. Waardering is mogelijk als het werk ook zichtbaar is. In een drietal inleidingen wordt door de inleiders verteld waarom het zichtbaar maken van het werk voor de vrouwen zelf en voor het bedrijf belangrijk is. -Het Landbouwschap geeft haar visie op de ontwikkelingen van het agrarische gezinsbedrijf en de rol van man en vrouw daarin. -De S.Ë.V". gaat in op dejuridische en sociale zekerheid van man -Een arbeidsdeskundige bespreekt de praktische kanten van inzicht in de tijdsbesteding in het gezin en bedrijf. De kosten bedragen 25,00 inclusief koffie en lunch. Opgave is mogelijk tot 15 oktober bij: Voor Veulen M Geurts, tel. 04785-1592 Voor Leunen A v Kempentel. 04780-81819 b.g.g. W.Weijs tei. 04780-83192 LVB VEULEN 20 oktober Oriëntatiewandeling om 19.30 uur bij het clubgebouw. Vandaar vertrekken we gezamenlijk naar de plaats van bestemming. Onkosten 5,00 Willen de dames Sertha van Kempen, Til Reintjes en Toos Muijsers het clubgebouw poetsen in de week van 17 tot 20 oktober. NIET op dinsdag of vrijdagmorgen. Voor de sleutel bellen bij A Jacobs.

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 1988 | | pagina 17