Rabobank B OOK BIJ GROTE BESCHIKBAARHEID AANTREKKELIJKE SPAARRENTE Steeds meer spaarders willen zonder opzegtermijn of andere beperk ende voorwaarden snel over hun geld kunnen beschikken. Tegelijker tijd is sprake van een toenemend rentebewustzijn, zo constateert de Rabobank aan de vooravond van de traditionele SPAARWEEK. Het gevolg is dat er de afgelopen periode nieuwe spaarprodukten zijn geintroduceerd die aansluiten op deze cliëntenbehoefte. Bij bestaande spaarvormen leidt deze tendens hier en daar tot aanpassing van voorwaarden. Tot voor kort was het bijna een wetmatigheid dat de spaarrente hoger werd naarmate het geld langer werd 'vastgezet'. En voor een belang rijk deel gaat deze regel nog steeds op. De rekening waarop het geld voor drie jaar vast staat, biedt twee keer zoveel rente als de spaar rekening met de grootste vrijheid. Afhankelijk van het doel waarvoor wordt gespaard, kiest de cliënt by dit spaarvormen het produkt dat het juiste evenwicht biedt tussen rente en beschikbaarheid. De laatste tyd is er een toenemende cliëntenbehoefte merkbaar om ook by een ruime beschikbaarheid een aantrekkeiyke rente te ontvangen. Dat biykt bv. uit de grote belangstelling voor de eerder dit jaar geïntroduceerde Rabobank Rendement Rekening, waarop inmiddels in totaal al zo'n 2 miljard gulden is gestort Deze spaarvorm geeft by een saldo van ƒ10.000,- of meer een rentevergoeding van 5,2 terwyi per kwartaal ƒ25.000,- zonder beperkende voorwaarden kan worden opgenomen. Op grond van de behoefte aan een ruimere beschik baarheid van het spaargeld wyzigt deze bank per 1 november de voor waarden voor de Spaar-Groei-Rekening (het rentepercentage wordt hoger naarmate het saldo stygt). De belangrijkste verandering is dat voor taan ƒ10.000,- per kalendermaand zonder beperkingen kan worden op genomen (was ƒ3.000,-). Overigens geldt deze verruiming ook voor het Woonspaarplan; deze spaarvorm kent eenzelfde rentevergoeding als de Spaar-Groei-Rekeing, maar biedt daarnaast een extra premie by aankoop van een eigen woning. De rendementsbewuste spaarder heeft de afgelopen periode kunnen constateren dat de rentestand voor sparen al enige tyd vry stabiel is. Aan het begin van de jaren tachtig waren de renteschommelingen veel spectaculairder en op het oog lag de rente toen ook duidelijk hoger. Toch kan het rendement by sparen op dit moment zonder meer goed worden genoemd. Door het vrywel ontbreken van inflatie is de echte rente-opbrengst aanmerkelijk hoger dan een aantal Jaren geleden.

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 1988 | | pagina 15